Inscripcions marrecs

Talla de la samarreta (talles infantils).
Data de naixement *
De 3 a 14 anys, hi ha recorreguts i distàncies diferents segons l'edat.
Inscripció a les curses
El preu és el mateix tant si fas una sola cursa com les dues.
Mini-Vertical: Edat mínima 5 anys. Cross Marrecs: Edat mínima 3 anys.
Contacte dels tutors
El telèfon de contacte només s'utilitzarà el dia de l'esdeveniment en cas que passi alguna cosa i no es localitzin els pares/tutors.
Camp de contacte opcional.
Us informem que les vostres dades es tractaran informàticament. L'associació El Batec només utilitzarà aquestes dades per a gestionar la vostra sol·licitud i no les cedirà a tercers. Per a més informació us podeu adreçar al formulari de contacte de la web: http://bategalbac.cat/contact i exercir el vostres drets de rectificació, cancel·lació i oposició.

Pestanyes verticals

Informació de la revisió
Proporcioneu una explicació dels canvis que esteu fent. Això ajudarà a d'altres autors a entendre les vostres motivacions.